Virtuální závod:

 1. Virtuální závod je závod, kde si závodník vybírá trasu závodu dle registrované tratě.
 2. Závodník je povinen dodržet délku tratě minimálně stejně dlouhou, jako je délka trasy při jeho registraci.
 3. Závodník je povinen si svou závodní trasu zaznamenat na svůj mobilní telefon, sportovní hodinky či jiné elektronické medium k tomu uzpůsobené a následně po skončení svého běhu odeslat printscreen/fotku aktivity/běhu na [email protected] včetně jména a příjmení závodníka.
 4. Povinné údaje o běhu na printscreenu/fotce: Datum a čas, délka běhu, doba trvání běhu.
 5. Je možné výsledky běhu odeslat například za celou rodinu, ale je nutné odlišit komu jednotlivé aktivity připadají.
 6. Bez výše zmíněných údajů nelze přidat výsledek/běh do výsledkové listiny.
 7. Závodník je povinen být zaregistrovaný do závodu. Vykonat běh/aktivitu je nutné až po registraci a zaplacení registrace – nutno počkat na potvrzující email o zaplacení registrace a ve vyhrazeném termínu pro závod.
 8. Takže co závodník musí: registrovat se, registraci uhradit, jít běhat, zaznamenat si svou aktivitu, poslat nám fotku aktivity s výsledkem na [email protected] se svým jménem a číslem registrace/objednávky nejpozději 03.07.2021 do 18:00. 
 9. Fair play mezi účastníky závodu: Vámi vybraná trasa závodu by neměla být více z kopce, než do kopce. 

Pravidla:.

 1. Prosíme všechny účastníky, aby dodržovali zvýšená hygienická opatření. Uvnitř budovy vždy nosit roušku, využívat dezinfekci rukou rozmístěnou v zázemí závodu (areálu) a dodržovat 2 rozestupy (neplatí pro start závodu a závod samotný).
 2. Rozhodující je datum narození běžce v den závodu.
 3. Kategorie závodníků jsou stanoveny ke každému závodu v detailu závodu www.bezime.cz
 4. Rodinné běhy (nesoutěžní) jsou otevřeny všem běžcům. Běžci do 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu účastníka staršího 18 let. Pro účely těchto pravidel jsou rodinné běhy označovány také jako „závod“.
 5. Účastníci ve věku do 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního čísla (prezentace).
 6. Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 7. Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 8. Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 9. Každý účastník je povinen mít platné zdravotní pojištění v době závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na webových stránkách bezime.cz bez předchozího oznámení.
 12. Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
 13. Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 14. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 15. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 16. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 17. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 18. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 19. Na akcích dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Pořadatele.
 20. Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Registrace

 1. Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 2. Registrace je možná pouze skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách Pořadatele a/nebo místech určených Pořadatelem.
 3. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet Pořadatele, zaplacena hotově nebo převodem.
 4. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele nebo potvrzení platby hotově.
 5. Veškeré doplňkové zboží a služby (tričko atd.) musí být součástí objednávky registrace na závod. Jejich zpětné dokoupení na místě je možné pouze pro registrované účastníky.
 6. Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena. Registrace k závodu vytvořené méně jak 7 dní před závodem musí být zaplaceny, tj. připsána platba na účet pořadatele, nejpozději 1 den před závodem (startem hlavního závodu).
 7. Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce včetně uhrazených doplňkových položek je nevratný. Závodníci mohou využít přeregistrace na jiného závodníka. Slevy nelze nárokovat zpětně po potvrzení objednávky účastníkem.
 8. Velikost objednaného trička nelze dodatečně změnit.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit prodej doplňkového zboží a služeb (např. tričko).
 10. Ředitel závodu má vyhrazené právo jednat dle svého uvážení (aplikace „selského rozumu“) při výjimečných situacích, včetně uplatňování/uvolňování pravidel k závodu i registracím.

Pořadatel:

Běžíme.cz z.s.
Spisová značka L 12768 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 075 27 420
Okružní 906,
517 21, Týniště nad Orlicí
Tel.: 739 850 346
Transparentní účet: 2301522936/2010

 

0